1523
POLAZNIKA
857
VIDEO LEKCIJA
312
WEBINARA

“Mi pomažemo ljudima da urade ono što ne žele da rade, da bi postali ono što žele da postanu. To je suština našeg posla.”

Dušan Marković – osnivač

Ko smo mi

Krajem 2015. Godine rodila se ideja da se znanje o ispravnom načinu rada u network marketingu prenese što većem broju ljudi. LevelUp akademija je sigurno okruženje u kome plasiramo prave informacije, koje daju rezultate.

Smatramo da je glavni razlog slabih rezultata u mrežnom marketingu zapravo nedostatak znanja i prevelika želja ljudi da  zarade novac lako i “preko noći”. Zato je LevelUp tim odlučio da konkretizuje i sublimira znanje o network marketingu na jednom mestu.

Od vizije do misije..

Osnivač Dušan Marković osmislio je LevelUp akademiju kao edukativnu platformu koja će pružati prave informacije iz oblasti network marketinga, preduzetništva i digitalnog marketinga. Kao najbolja edukativna platforma na Balkanu, LevelUp teži tome da se na našim prostorima omogući kvalitetna edukacija na našem jeziku.

Ulaganje u proces edukacije, investicija je koja se uvek isplati i kao takva treba da je svima dostupna i razumljiva. Zato je i sam web sajt osmišljen u formi praktične edukativne platforme, koja nudi prave i jasne informacije iz oblasti marketinga, neophodne za lični i profesionalni rast budućih preduzetnika i marketara.

Naša misija je da se u budućnosti ne radi više, kao što je to do sada bila praksa, već da se radi pametnije.

Potreba za edukativnom platformom nastala je iz uvida da dostupnost informacija u istorji civilizacije nikada nije bila veća. Danas u šumi informacija, teško je naći one prave, zbog čega je i nastala LevelUp akademija, da bude vaš relevantni izvor informacija o marketingu i preduzetništvu.

Misija je da na našim prostorima postoji velik broj uspešnih ljudi, koji će usvojeno znanje iz network marketinga, preduzetništva i digitalnog marketinga primenjivati u praksi i ostvarivati velike rezultate.

Podučavajući druge, najviše učimo

LevelUp edukativna platforma, usmerena je korisnicima. Pomažući drugima mi napredujemo i idemo više, to je zapravo fundamentalna osnova Network marketinga. Naša ideja je da primenom pravih informacija iz marketinga i preduzetništva budete uspešni i samostalni na vašem poslovnom putu.

LevelUp zajednica

Ono u čemu smo bili odlučni je da napravimo edukovanu mrežu Network marketara. Pogrešan stav da se u mrežnom marketingu do zarade dolazi brzo, potiremo kursevima, webinarima, blogovima, vlogovima i drugim alatima edukacije, za koje je uslov da budu dostavljeni u besprekornom izdanju i da daju vidljive rezultate.

Čuvamo našu energiju

Svakom edukacijom zapravo osvežavamo stečeno znanje i dolazimo do uvida da sve što smo usvojili i uradili, razumemo na bolji i nekada potpuno drugačiji način u odnosu na prvi utisak.

Sama profesija edukatora usmerena je na lični rad i razvoj i na sopstveno učenje. Zato su naši edukatori Dušan i Anita, spremni da podele primenjivo znanje o marketingu i preduzetništvu, ali i da potkrepe inovacijama edukativni program akademije.

Jedini posao u kom nema rizika

Ne možemo postići uspeh znajući samo tehnički kako se nešto radi, moramo i mentalno biti spremni za to. Prihvatite Vaš level up na akademiji i upišite se na najbolju edukativnu platformu.

Šta mi radimo?

Suština network marketinga je upravo u građenju mreže ljudi uz nesebično deljenje znanja i veština prodaje. Akademija, kao reč koja potiče iz Grčke, nastala je kao ideja Aristotela i drugih  filozofa koji su edukovali ljude da misle.

Kada mislimo o domenu prodaje u network marketingu, govorimo takođe o formiranju zajednice istomišljenika, gde je proces učenja shvatan kao pozitivno iskustvo napredovanja u svakom smislu.

Na LevelUp akademiji pružamo sublimirano znanje, sistematski posloženo i razumljivo svakom pojedincu, koji je željan znanja.

Dokazani rezultati preko 300 seminara. Bitka testirana od 2015. godine, kada smo za seminar o mrežnom marketingu za 4 dana rasprodali 160 mesta. Inspirisani smo rezultatima polaznika koji su ostavili svoje „sigurne“ poslove i dosadašnji način rada u Network marketingu, a prigrlili uspeh i vidljive rezultate.

Podstičemo samostalnost

Model poslovanja network marketinga, smatramo trenutno najboljim na svetu. Od kada se pojavila razmena dobara, ovaj model ima jako smisla evo i zašto.

U mrežnom marketingu sav rizik preuzima kompanija, dok distributeri mogu samo slobodno da rade. Drugi benefit je da imate samostalnost u radu, odnosno nemate šefa koji će vam reći kako da organizujete vreme i dijaloge. Treće je da vi odlučujete o efikasnosti ciljeva, kao i o svom slobodnom vremenu. Četvrti benefit rada u network marketingu je da možete da birate sa kim ćete raditi, kao i od koga ćete učiti.

Edukacija na LevelUp akademiji podrazumeva pripremu na svakodnevnu akciju uz primenu stečenih veština i znanja na realnim slučajevima.

Količina znanja, direktno određuje količinu novca na Vašem računu u banci

Na ovaj način mi ćemo pomoći što većem broju ljudi, bez obzira na izbor kompanije sa kojom će da sarađuju. To šta ćete da radite sa ovim akademskim znanjem, izbor ostavljamo Vama, ali uvek volimo da čujemo dobre rezultate, koji su i sami produkt dobro primenjenog mrežnog marketinga.

Iskoristi svoj kapacitet

Za svaku edukaciju mora da postoji motivacija. Zato je važno inspirisati ljude na akciju, da bi se pokrenuli i napravili nešto za svoje dobro.

I mi idemo level up

Unapređujemo LevelUp edukativnu platformu, prateći trendove u tehnologiji, što će biti realizovano jednostavnim pristupom u edukaciji sa mnogo većim izborom.

Proširujemo i oblasti kojima ćemo se baviti. Prvo je svakako preduzetništvo kao produkt network marketinga. Kao posebna edukativna celina, svakako je neizostavan i digitalni marketing koji je danas neophodan za vođenje bilo kog biznisa.

Najbolji način investiranja je edukacija. Tu nema rizika, ako naravno ima znanja.

Upoznajte naš tim

- Uspešni lideri, profesionalni networkeri koji će vam pomoći da ostvarite svoje snove -

predavac

Dušan Marković

Osnivač i glavni predavač
Anita Falamić

Anita Falamić

Edukator/Autor/Trener